Firma BIS WOD-KAN Jarosław Chudek wykonuje szeroki zakres robót drogowych zarówno z kostki betonowej przemysłowej jak również kostki dekoracyjnej, nawierzchnie z asfaltobetonu, żwirowe, z kostki kamiennej-naturalnej.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do robót brukarskich.
Podjęcie współpracy z naszą firmą daje Państwu pewność otrzymania kostki brukowej o najwyższej jakości, profesjonalne i dokładne ułożenie bruku oraz zadowolenie na długie lata.
Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem nawierzchni pod kostkę, projektowaniem i wykonawstwem nawierzchni brukowych, alejek, parkingów, placów postojowych, podjazdów, ścieżek, elementów DFA.


Roboty drogowe:

 • projekty i wdrożenia stałej i czasowej organizacji ruchu
 • porady w zakresie rozwiązań technicznych nawierzchni brukowych, betonowych i kamiennych,
 • przygotowywanie indywidualnych wycen inwestycji,
 • kompleksowe układanie kostki brukowej i granitowej,
 • wykonywanie robót drogowo – nawierzchniowych,
 • modernizacja dróg, ulic i placów,
 • sprzedaż kostki brukowej wiodących producentów, kostki granitowej, kruszyw, materiałów sypkich.

Prace ziemne:

 • ukształtowanie terenu,
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
 • stabilizacje gruntu,
 • roboty ziemne, wykopy,
 • zagęszczanie gruntu,
 • nasypy, rekultywacja terenu,
 • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.

Usługi wodno-kanalizacyjne:

 • budowa wodociągów, kanalizacji, zbiorników,
 • przyłącza sieci kanalizacje sanitarne i deszczowe
 • przyłacza, sieci wodociągowe 
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, oczek wodnych
 • przebudowa sieci wodociągowych
 • umacianie rowów melioracyjnych i innych obektów budownictwa wodnego 

O firmie

BIS WOD-KAN Roboty Inżynieryjno –Budowlane została założona w 1989 roku przez Jarosława Chudek – absolwenta Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.  więcej...

Referencje

Referencje oraz opinie wystawione przez firmy dla których firma BIS WOD-KAN Jarosław Chudek wykonywała zlecenia. więcej...

Kontakt

BIS WOD-KAN Jarosław Chudek
Siedziba: 05-090 Raszyn-Rybie, ul.Kwiatowa 8
Zaplecze: 01-459 Warszawa, ul.Górczewska 179
Tel.kom.: 501752119, Fax: 22 7201576